Základní škola Spektrum, s.r.o.

 

 ImageKytlická 757, Praha 9, 190 00
 Tel.: +420 242 483 840, 420 283 882 044, 420 724 806 007, email: info@zsspektrum.cz

 www.zsspektrum.cz

 » zpět na seznam škol

 

Základní škola Spektrum, s.r.o. s rozšířenou výukou anglického jazyka je školou rodinného typu, která vzdělává žáky v 1. – 5. ročníku. Ve třídách je maximální počet žáků 20 a to umožňuje pedagogům individuální přístup ke každému dítěti. Pedagogický sbor se snaží o vytváření příjemného prostředí při vzdělávacím a výchovném procesu nejen pro žáky samotné, ale také pro jejich rodiče. Ti mají možnost komunikovat s pedagogy i vychovatelkami téměř kdykoli a vytvářejí si respektujícím způsobem vzájemnou spolupráci.

V letošním školním roce 2016/2017 se škola  v rámci celoročního projektu „Zdravý životní styl“ zapojila do projektu „ Zdraví do škol“. Programu se zúčastnila první třída. Žáci si s paní učitelkou  náplň a zpracování programu pochvalují. Zábavnou a věku přiměřenou formou se dozvídají mimo jiné například zásady správného stravování a zdravého životního stylu.

Za školu velice děkuji. H. Radová, ředitelka školy