Partneři Zdraví do škol

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR

Image

      Děkujeme ZPMV za to, že podporuje budoucí zdraví dětí.

 

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Vinohradská 2577/ 178
13000 Praha 3

E-mail: info@zpmvcr.cz
Telefon: 775 19 19 11

Institut zdravého životního stylu s.r.o.

Institut zdravého životního stylu s.r.o. (IZZS) je moderní IZZS logovzdělávací společnost.

V roce 2013 jsme se stali akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) díky rekvalifikačním kurzům, které pořádáme ve vlastním školícím a poradenském středisku NutriCentrum, Veverkova 1229/9, Praha 7, které je zároveň sídlem a kontaktním místem Institutu zdravého životního stylu s.r.o..

Všem posluchačům rekvalifikačních, nástavbových a ostatních kurzů zajišťujeme vysokou odbornou úroveň výuky, zároveň je však pro nás velmi důležité maximální propojení získaných znalostí s praxí.
Cílem Institutu zdravého životního stylu (IZZS) je, aby každý, kdo absolvuje kterýkoliv náš kurz, dokázal ihned ve své praxi uplatnit získané znalosti, proto je součástí téměř všech kurzů praktické procvičování.

Vysokou úroveň vzdělání zajišťují odborní garanti a další profesionálové z oboru, kteří tvoří náš lektorský team.

MOTTO Institutu zdravého životního stylu je "SKUTEČNÉ PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE" a tím jsme výjimeční.


Institut zdravého životního stylu s.r.o.

Veverkova 1229/9, Praha 7-Holešovice
IČ: 01894439
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213107
Číslo účtu: 2200464781/2010

Kontaktní osoba: Pavlína Dostalíková, MBA
E-mail: info@nutricentrum.cz
Telefon: 775 19 19 11


Nutrifit logo

Jsme tým poradců v oblasti výživy s vysokoškolským vzděláním na lékařské fakultě Masarykovy či Karlovy univerzity.

V rámci výživy jako vědního oboru, sledujeme nové trendy, celosvětová doporučení, účastníme se konferencí a přednášek o výživě.

Naše filozofie výživového poradenství vychází ze zásad zdravého stravování (dle ověřených metod a doporučení Světové zdravotnické organizace, Společnosti pro výživu, Preventivního lékařství aj.), 

V poslední době se v našich poradnách, i ale i širším okolí, čím dál více setkáváme s problémy v oblasti dětské výživy. Převaha našeho týmu jsou mámy, proto jsme se rozhodly  zapojit se v roli partnera do  projektu Zdraví do škol od A do Z,. abychom mohly předat dál naše pratikcké zkušenosti vneziskovém sektoru, který se snaží rozšiřovat povědomí o důležitosti prevence v oblasti životního stylu a tím přispívat k posílení zdravého a harmonického rozvoje našich dětí.

 

PORADNA NUTRIFIT

Sadová 4006/28, 796 03 PROSTĚJOV (Olomoucký kraj)

IČ: 76616347

vznik oprávnění 1.4.2010, Městský úřad Prostějov, č.j. OŽÚ 7288/2010

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Mlčochová

E-mail:info@poradnanutrifit.cz

Telefon: 608 966 713