Odborní garanti

Mgr. Veronika Mlčochová

ImageMagisterský titul jsem získala v oboru Zdravotní vědy na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A bakalářský titul na 3. lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Absolvovala jsem státní závěrečné zkoušky z Výživy člověkaZdravotních věd a Preventivního lékařství. Na pedagogické fakultě pak z Psychologie a Pedagogiky.

Praktickou aplikací získaných teoretických znalostí se zabývám celý svůj profesní život. Jsem zakladatelkou sítě odborných nutričních poraden Nutrifit. Ve své publikační a postgraduální činnosti se věnuji především vlivu kouření na výživové chování s dopadem na zdraví dětí i dospělých. Přednáším na seminářích či konferencích pro lékaře a externě na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v rámci výuky Nutričních terapeutů. Působím také jako lektorka vzdělávacích programů a akreditovaných rekvalifikačních kurzů Institutu zdravého životního stylu s.r.o. Sama se nadále vzdělávám a pravidelně se účastním odborných celostátních i mezinárodních konferencí.

Velký důraz kladu především na prevenci, kterou velkou měrou může ovlivnit každý z nás. Proto spolupracuji také s rodinnými centry, kde přednáším o výživě dětí, s projektem Zdravé město a na dalších osvětových akcích.

Z vlastního přesvědčení o velkém významu dětské výživy věnuji svůj čas i nehonorované funkci ve smysluplné činnosti spolku Zdraví do škol, kde působím jako odborný garant a v jeho statutárním orgánu jsem členem zakládajícího výboru.

Pokud chceme mít zdravou a produktivní dospělou populaci, která se bude uvědoměle chovat v otázkách životního stylu, pak vždy musíme začít u dětí.

Vybrané publikace

  • Mlčochová, Veronika. Smoking and Nutrition. Journal of Nutritional Therapeutics, Mississauga: Lifescience Global, 2013, roč. 2, č. 4, s. 213-217. ISSN 1929-5634. doi:10.6000/1929-5634.2013.02.04.5
  • Mlčochová, Veronika. Ženy jako oběť kouření a nejen ony… – známé a méně známé následky kouření u žen, muže nevyjímaje…. Alergie, astma, bronchitida, Praha: TIGIS, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 38-43.
  • Mlčochová, Veronika – Papežová, Klára. Vztah konzumace akoholu a kouření cigaret. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 92, 6, od s. 339-341, 3 s. ISSN 0032-6739. 2012. 
  • Papežová, Klára – Mlčochová, Veronika – Matějová, Halina. Zdravotní rizika nadměrného příjmu fruktózy. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 91, 7, od s. 385-388, 4 s. ISSN 0032-6739. 2011.
  • Mlčochová, Veronika – Papežová, Klára. Kouření a výživa. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 91, 3, od s. 131-133, 3 s. ISSN 0032-6739. 2011. 

Vybraná přednášková činnost

  • Odborný seminář pro pediatry ´Potravinové alergie u dětí´- Přerov, Olomouc, Vyškov – říjen, listopad 2014 – ´ Indikace bezmléčné diety při ABKM a LI v praxi´.
  • Celostátní konference XVII. Alergologicko-imunologické dny – Rožnov pod Radhoštěm – květen 2012 – přednáška pro lékaře na téma ´Kouření a výživa´

Celostátní konference XVIII. Dny RAPPL – Karlova Studánka – leden 2012 – přednáška pro lékaře ´Rizikové faktory životního stylu´


Odborný garant pro dietní stravování

Mgr. Martina Ševčíková

ImageJsem absolventem lékařské fakulty Masarykovy univerzity oboru Nutriční specialista. Absolvovala jsem státní závěrečné zkoušky z Klinické dietologie, Komunitní výživy a výživy v ochraně a podpoře zdraví a Výživy dětí. Jsem členkou české asociace sester sekce Nutričních terapeutů.
V rámci magisterského studia jsem měla možnost pracovat s dětskými klienty v poradně výživy pro děti. U poradenské činnosti v oblasti prevence jsem zůstala i po ukončení studia, kdy jsem začala spolupracovat s Mgr. Veronikou Mlčochovou ve výživové poradně Nutrifit. Od roku 2014 pracuji jako Nutriční terapeut v obezitologické ambulanci MUDr. Robina Urbánka ve Zlíně. Ambulance se specializuje převážně na dospělé pacienty, ale pracujeme i s adolescenty a dětmi. Právě proto, že se čím dál častěji setkávám s dětskou obezitou, jsem se zapojila do projektu Zdraví do škol.   Spolupracuji s Institutem zdravého životního stylu s.r.o., kde působím jako lektorka vzdělávacích programů a akreditovaných rekvalifikačních kurzů. Pravidelně se účastním odborných celostátních i mezinárodních konferencí a nadále se vzdělávám.


Odborný garant pro kvalitu a bezpečnost doporučených potravin a HACCP

Mgr. Dana Vránová

ImageVýživě člověka a kvalitě potravin se věnuji celý svůj profesní život.

V současné době pracuji v Ústavu chemie a technologie potravin, Fakultě chemické, VUT Brno jako Vědecko-pedagogický pracovník v oblasti chemie potravin a biotechnologií. Ve své vědecké činnosti se zaměřuji na vývoj metod pro kontrolu kvasných procesů a identifikaci mikroorganismů s využitím molekulárně biologických metod; využití HPLC metod ke stanovení aktivních složek v doplňcích stravy a přírodních produktech, testování účinnosti probiotik in vitro; provádění  sociologických studií z oblasti výživy člověka. 

Titul PhD. jsem získala po úspěšném obhájení doktorská práce na téma kvalita živočišných produktů se zaměřením na falšování potravin.

Jako externí auditor a vedoucí auditor pro bezpečnost potravin se věnuji provádění dozorových a certifikačních auditů systému HACCP a dle ISO 9001, ISO 22 000 v potravinářských podnicích v ČR.

Ve svém oboru se neustále vzdělávám, aktivně přednáším a publikuji odborné články.

 

„A proč chci v neziskovém projektu Zdraví do škol od A do Z pomáhat a podělit se o své odborné i praktické zkušenosti?“

„Protože hrou a zábavnou formou se nejlépe předávají informace...takže hravě a zdravě cestou ke zlepšení zdraví dětí i dospělých.”


Odborný garant

Mgr. Kamila Jančeková

Image

 

Studium výživy člověka na lékařské fakultě mě nesmírně zajímalo a obohatilo. Prolíná se v něm celá řada lékařských a přírodních věd a to jak moc může výživa ovlivnit zdraví člověka je až fascinující. Proto je výživa mým denním chlebem už několik let a stále mě baví a věřím a na svých klientech vidím, že má moje práce smysl.

Přestože v současné době pracuji častěji s dospělými, mám zkušenosti z poradny výživy pro děti, vedu internetovou poradnu pro děti do 3 let, kde se snažím propojit mé profesní znalosti a zkušenosti s mými dvěma dětmi. Kolem nich se také točí veškerý můj volný čas. Rádi trávíme čas v přírodě, plaveme, lyžujeme… Právě u svých dětí a jejich vrstevníků vidím smysl takového projektu, jako je Zdraví do škol.