Mateřská škola Blatná, Šilhova

Šilhova 822, 38801 Blatná

tel.: 383  422 980

skolka.silhova@tiscali.cz

www.skolkasilhova.estranky.cz

Naše mateřská škola je čtyřtřídní o celkovém počtu 112 dětí. Kapacita školy je stále naplněna. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Každá třída nese svůj název i svoji charakteristiku. Nejmladší tříleté navštěvují třídu Sluníček, děti čtyřleté třídu Berušek, děti starší a předškolní navštěvují třídy s názvem Kapříci a Čapata.

Součástí školní zahrady je dopravní hřiště, kde se děti seznamují se základy dopravní výchovy. Výuka je odborně vedena a je poskytována i ostatním mateřských i základním školám.

V posledních letech se naše mateřská škola zaměřila na zdravé stravování. Naše paní kuchařky vaří jídla ze zdravých ingrediencí. Přáli bychom si, aby se rozvíjela nutriční gramotnost nejen u dětí, ale také u rodičů. Proto jsme se zapojili do Vašeho projektu ZDRAVÍ DO ŠKOL. Věřím, že budeme Vašim projektem motivovat děti i jejich rodiče k přemýšlení a příp. změně stravovacích návyků.

Image