ZDRAVÍ DO ŠKOL... od A do Z​Logo Zdraví do škol


Základní myšlenkou spolku je rozšiřovat povědomí o důležitosti prevence v oblasti životního stylu a tím přispívat k posílení zdravého a harmonického rozvoje našich dětí, což se snažíme naplňovat hravou formou v rámci školního prostředí.

Pojďme společně předat našim dětem Zdraví do škol.

Zapojte se! Stát se členem či podporovatelem může každý, kdo sdílí naši vizi a cíle.


  • ZDRAVÍ PRO BUDOUCÍ GENERACE

Respektujeme národně platná doporučení v oblasti prevence a podpory zdraví, stále se vzděláváme a hlavně práce s dětmi nás baví.

  • CELOSTÁTNÍ PROJEKTY S REGIONÁLNÍM PŮSOBENÍM

Síť odborníků, působících lokálně, kteří znají problematiku daného regionu.

  • VZDĚLÁVÁNÍ ZÁBAVNOU FORMOU

Dětmi oblíbené projektové dny, semináře, workshopy, diskuze, přednášky, aktivní spolupráce se školou, unikátní materiály.

  • POMOC PŘI APLIKACÍCH ZÁSAD ZDRAVÉ VÝŽIVY

Receptury a tipy pro sestavení školního jídelníčku, nabídkové listy s vhodným sortimentem surovin, vaření s dětmi.

  • KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

Poradenská a konzultační činnost pro děti, rodiče, personál (učitelé, kuchaři).