CÍLE

 


Strategické cíle
spolku Zdraví do škol, z.s.


Hlavním cílem spolku je v rámci prevence propagovat a prakticky aplikovat zásady zdravého životního stylu, výživy, pohybových aktivit a psychické pohody dětí a mládeže ve školních zařízeních. K dosažení dílčích cílů se spolek zavazuje naplňovat činnosti prostřednictvím týmu nutričních terapeutů a kvalifikovaných poradců výživy. Poradci spolku působí regionálně, v místě a dosahu školy, znají prostředí, aktivně pomáhají se zlepšením životního stylu nejen ve škole, ale také jsou nápomocni žákům i jejich rodičům při řešení konkrétních výživových obtíží.

Dílčí cíle:

 • osvěta a edukace (dětí, rodičů, učitelů, pracovníků jídelen a široké veřejnosti)
 • praktická spolupráce se školami v rámci realizace konkrétních projektů spolku zaměřených na výživu, pohyb, prevenci
 • pořádání interaktivních projektových dnů, přednášek a pohybových aktivit
  (přizpůsobených věku a aktuálním potřebám školského zařízení)
 • setkání s rodiči: besedy, diskuze (témata, která rodiče zajímají)
 • semináře pro učitele (pro upevnění znalostí z oblasti zdravého životního stylu, které předávají svým žákům)
 • podpora školního stravování (doporučení pro personál školní jídelny a další subjekty při plnění výživových norem)
 • ozdravení školních kantýn, automatů: pomoc s výběrem a naplněním vhodných potravin a nápojů
  (nepodporujeme paušální rušení zavedeného systému doplňkového prodeje, ale doporučíme volbu vhodných potravin)
 • individuální poradenská a konzultační činnost pro děti i rodiče
  (v rámci školy i externě v poradně konkrétního poradce, který se školou spolupracuje)
 • tvorba vlastních metodických a edukačních materiálů v interaktivní a zábavně uchopitelné podobě
  (vydávání publikací, brožur, letáků a dalších unikátních materiálů)
 • profesní růst zapojených poradců, zavazujeme se stále vzdělávat, účastnit se odborných konferencí, sledovat aktuality v oblasti výživových doporučení a zdravého životního stylu, reflektovat případné legislativní úpravy

Ke stažení: