Nová vyhláška č. 282/2016 Sb., konec školních bufetů a automatů?

Zdraví do škol, školní automaty,vyhláška č. 282/2016 Sb., pamlsková vyhláškaDne 5.9.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna částka 109 jejím obsahem je  Vyhláška č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Tato vyhláška (označovaná jako pamlskovaná) upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a mohou se nabízet ve školách jak v rámci doplňkového prodeje školních jídelen, tak v bufetech a automatech. Týká se však také reklamních akcí, kdy žáci ve školách dostávají tyto potraviny zdarma.

Nová pravidla platí od 20. září 2016. Potraviny, které nesplňují podmínky vyhlášky, je nutné ze skladů vyprodat do prvního dne čtvrtého měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, tzn. do 20. prosince 2016. Pro „Mléko do škol“ je konečný termín prodeje konec školního roku 2016/17.

 

Ve školách lze nabízet potraviny, které splňují tyto požadavky:

  1. „neobsahují sladidla, vyjma žvýkaček bez cukru, nebo kofein, nejde-li o čaj a nealkoholické nápoje s čajovým extraktem,
  2. neobsahují trans mastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků, nebo
  3. nejsou energetickým nebo povzbuzujícím nápojem nebo potravinou určenou pro sportovce
  4. nebo pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu“    *1,2

Jednoduše shrnuto:

  1. žvýkačky bez cukru ano,  potraviny ani nápoje s náhradními sladidly ne, čaj a nápoje s čajovými extrakty ano, ale ne žádné jiné nápoje a potraviny obsahující kofein (cola, káva atp.) – dozvíme se na obalech při čtení složení
  2. transmastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků (pro zdraví škodlivé, karcinogenní)  - není povinnost je na obalech uvádět, většinou uváděny nejsou, vyskytují se nejčastěji v potravinách, které obsahují ztužené rostlinné tuky jako sušenky, polevy čokoládové nebo jogurtové, náplně ve sladkostech atd…
  3. energetické drinky a speciální potraviny pro sportovce (proteinové tyčinky, energetické tyčinky, proteinové nápoje) nejsou k nabídkám a prodeji povoleny

Smí se prodávat ovoce a zelenina bez přidaného cukru a to jak nezpracovaná, tak zpracovaná, ovocné a zeleninové šťávy a nektary bez přidaného cukru.

Dále vyhláška stanovuje nejvyšší přípustné normy pro obsah soli, tuku a cukrů (jednoduchých) na 100g nebo 100 ml výrobku, kde specifikuje jednotlivé kategorie potravin a maximální hodnoty pro danou kategorii. Je evidentní, že sůl, tuk a cukr jsou považovány za nejrizikovější součásti stravy dětí a proto bychom se s nimi už neměli v prostorách škol, určených pro pohyb žáků setkávat.

Velmi pozitivní je, že vyhláška specifikuje také pojem přidaný cukr. „Za přidaný cukr se považují rovněž cukry obsažené v potravinách, zejména med, slad, melasa, veškeré sirupy, nebo dvakrát a více koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy, jsou-li použity pro své sladivé vlastnosti.“  *1,2

​Zdraví do škol,vyhláška č. 282/2016 Sb., pamlsková vyhláška Každá potravina, která se bude prodávat nebo jakoukoliv jinou formou nabízet ve školách v místech, kde mohou volně vstupovat děti, musí splňovat kritéria daná touto vyhláškou. Je zde vidět snaha o změnu stravovacího chování dětí a výrazné omezení některých skupin potravin.  Vyhláška však neřeší velikost kusu potraviny a tudíž množství nežádoucích živin, které dítě ve skutečnosti v dané potravině sní. Množství rizikového cukru, tuku a soli tak může být mnohem vyšší, než bychom si představovali.

 

Běžný spotřebitel často nerozumí výkladům zákonů, pojmům a především si neví rady, jak uchopit tyto informace v praktickém životě. Podívali jsme se tedy na kategorie výrobků a požadavky této vyhlášky za vás.

 

Pohledem rodiče a běžného spotřebitele, který má k dispozici pouze informace dané výrobcem a kterému není zdraví dětí lhostejné, jsme vyhodnotili skupiny potravin v kategoriích daných Vyhláškou č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Tuto sérii spotřebitelských testů potravin budeme postupně zveřejňovat. Jako první přineseme Velký test slazených jogurtů očima rodiče a spotřebitele.

Autor:

Bc.Pavlína Dostalíková, MBA – Institut zdravého životního stylu – NutriCentrum

Zuzana Kielová - Lektor Zdraví do škol od A do Z

 

*1,2 : VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2016 o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. In: Sbírka zákonů České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra - tiskárna, 1993-. ISSN 1211-1244.,.