Otevíráme zdravou kantýnu

     Název školy:  ZŠ a MŠ Katovice
     Adresa: Školní 284, 387 11 KATOVICE
     Jméno poradce: Ing. Vladěna Hrušková
      Datum akce: 23.3.2015

Shrnutí akce:

Ředitel školy pan Pavel Kohout a zástupci vedení školy si plně uvědomují důležitost osvěty v oblasti životního stylu našich dětí a snaží se aktivně přispět k posílení jejich zdravého a harmonického rozvoje, což je zároveň cílem projektu Zdraví do škol.

Dne 25.3.2015 se ve školní jídelně konal projektový den, do kterého se aktivně zapojila sedmá třída spolu s panem učitelem Miroslavem Čapkem . Projektový den probíhal za účasti výživového poradce z projektu Zdraví do škol. Téma projektového dne bylo: „Otevíráme zdravou kantýnu.“

Smyslem našeho projektového dne bylo aktivně zapojit žáky do přípravy zdravé svačiny. Děti jsou úžasné v tom, že rádi poznávají, tvoří a baví se, jen k tomu potřebují prostor a příležitost. Sedmáci ze základní školy Katovice jsou toho důkazem. S hravostí sobě vlastní vytvořily sedm pomazánek,  z nichž jedna vzešla přímo z fantazie a iniciativy dětí, patří jim tedy velká pochvala. Děti pomazánky připravovaly s nadšením a chutí, a s ještě větší chutí je ochutnávaly. Vyzkoušely pomazánky např. z avokáda nebo luštěnin. Všechny pomazánky chutnaly výborně.  Největším překvapením byla pomazánka  z červené čočky, která měla zelenou barvu. Jak to kluci dokázali, zůstane výrobním tajemstvím. Nejen děti se dnes dozvěděly něco nového.  

Jelikož naším tématem bylo otevření zdravé kantýny, děti se zamýšlely nad tím, jak zajistit, aby naše svačinky v konkurenci nezdravých potravin s pěkným obalem obstály.  Každá skupinka pak ke své svačince vytvořila vlastní nádhernou reklamu s originálním názvem. V kantýně u Sedmáků nám nabídly: Kalouskovu pomazánku, Tuňákovou svačinku, Supermanovu svačinku, Shrekovo snídani, Chunguai Chuk, Oranžové pokušení, Fénixovo překvapení.

Na závěr jsme si povídaly o dalších vhodných potravinách do zdravé kantýny, správném stravování, pitném režimu, pohybu a spánku.

V dnešní době přibývá dětské obezity a nemocí s ní přímo spojených, proto je tak důležitá osvěta nejlépe zábavnou formou, jsme rádi, že základní škola v Katovicích se rozhodla jít touto cestou.