Ing. Květoslava Hrubešová                    » zpět na seznam poradců

V životě člověka nastanou chvíle, kdy je potřeba se zastavit a zamyslet. Mně se toto přihodilo zhruba před 10 lety, kdy jsem začala přemýšlet o vlastním životním stylu. Začala jsem více vnímat problematiku výživy, zdraví a životního stylu jako takového. Uvědomila jsem si důležitost toho, jak zdraví a životní styl úzce souvisí s mezilidskými vztahy a s děním okolo nás. Z toho důvodu jsem si rozšířila své znalosti a zkušenosti mimo jiné také v oblasti samotné výživy (stravování).

Kvalitní a vyvážená strava, správný pitný režim, pohybové aktivity a psychická pohoda hrají v životě člověka velmi důležitou roli a mají nezanedbatelný vliv i na kvalitu života. V dnešní uspěchané době, plné stresu, strachu a nezdravých návyků, není pro dospělé zrovna moc jednoduché najít odvahu a provést změny ve svém životním stylu. Proto řada z nás (dospělých) bojuje s nemocemi a psychickými problémy, což má samozřejmě dopad i do života našich dětí.

Projekt Zdraví do škol má zásadní význam, neboť klade důraz na prevenci. Snaží se hravou a zážitkovou formou naučit děti správnému životnímu stylu „na začátku“, v rámci prevence. Cílem projektu je zdravý životní styl dětí a dospívajících, neboť zdravé dítě = zdravý dospělý. S tímto mottem se plně ztotožňuji, proto jsem se rozhodla být součástí tohoto projektu a přiložit i své ruce k dílu. Práce s dětmi má dopad také na životní styl dospělých a vzděláváním dětí vlastně vzděláváme též dospělé, čímž měníme i naši společnost k lepšímu.

Vždy jsem měla snahu pomáhat druhým lidem, dodávat jim energii a odvahu být sám sebou a nebát se životních změn. A sama jsem měla to štěstí, že jsem vždy poznala někoho, kdo naopak pomohl mně, když jsem to potřebovala. A proto jsem ráda, že mohu být součástí projektu Zdraví do škol, který pomáhá dětem, aby byly zdravé a plné energie, radovaly se ze života a jednou z nich vyrostli zdraví dospělí.


Image

 

Image