Školní stravování versus zdravá výživa

ImagePodstatnou úlohu ve výživě dětí hned po rodině má bezpochyby školní stravování. Všechny děti mateřských škol až na vyjímky a téměř 90 % žáků základních škol se stravují ve školní jídelně.

Školní jídelny se řídí platnou legislativou – Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., jejíchž součástí je také příloha č. 1 tzv. Spotřební koš = výživové normy pro školní stravování, které určují průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den  dle příslušných věkových skupin a dle druhu jídla.

Nyní jsou již tyto normy doplněny Nutričním doporučením Ministervstva zdravotnictví – Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách s platností od 1. 9. 2015. Tento soubor má usměrňovat a vést školní jídelny směrem k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku. Cílem metodiky je pomoci školním jídelnám při vytváření jídelníčků, které odpovídají zásadám správné výživy. Nutriční doporučení pouze formuluje směr frekvenčního zastoupení jednotlivých skupin potravin (pokrmů) v jídelníčku školního stravování tak, aby bylo zajištěno naplňování výživových norem a to se zásadami správné (zdravé) výživy, což umožňuje správně nastavená četnost podávaných pokrmů.

Nutriční doporučení pro obědy

Polévky

Doporučená pestrost

zeleninové

12 x měsíčně

luštěninová

3 x až 4 x měsíčně

obilné zavářky (jáhly,vločky, krupky, pohanka, bulgur, kuskus...)

4 x měsíčně

vhodná kombinace polévek a hlavních jídel

 

Hlavní jídla

 

drůbež a králík (kuře, krůta, slepice, králík)

3 x měsíčně

ryby

2 x až 3 x měsíčně

vepřové maso

max. 4 x měsíčně

bezmasé nesladké jídlo (včetně luštěnin bez masa)

4 x měsíčně

uzeniny

0 x

sladké jídlo

max. 2 x měsíčně

nápaditost pokrmů, regionální pokrmy

 

luštěniny

1 x až 2 x měsíčně

Přílohy

 

obiloviny (těstoviny, rýže, kuskus apod.)

7 x měsíčně

houskové knedlíky

max. 2 x měsíčně

Zelenina

 

zelenina čerstvá

min. 8 x měsíčně

tepelně upravená zelenina

min. 4 x měsíčně

Nápoje

 

neslazený nemléčný nápoj ( pokud je mléčný, výběr i z nemléčného)

denně

Nutriční doporučení pro přesnídávky a svačiny

Mateřské školy – přesnídávky a svačiny

Doporučená četnost

luštěninová nebo zeleninová pomazánka

4 x měsíčně

rybí pomazánka

2 x měsíčně

obilná kaše ( z vloček, jáhel, kukuřičné krupice, rýže apod.)

min. 2 x měsíčně

zelenina nebo ovoce jako součást svačiny a přesnídávky

vždy

nabídka celozrnných, vícezrnných, speciálních, žitných druhů pečiva včetně chleba

8 x měsíčně

nezařazení uzeniny a paštiky

0 x

 

V současné době se již většina školních jídelen řídí tímto nutričním doporučením. Vedoucí školních jídelen ve spolupráci s kuchařkami zařazují do jídelníčku nové receptury na zdravá jídla, klasické receptury pak upravují tak, aby byly v souladu se zdravou stravou. Volí správné technologické postupy při přípravě jídel, využívají moderní gastronomická zařízení např. konvektomaty či horkovzdušené trouby. Vaří z převážně čerstvých surovin dle dostupnosti na trhu a do svého jídelníčku zařazují regionální a sezóní potraviny.

 

Řada školních jídelen připravuje také diety pro své strávníky, kteří trpí potravinovou nesnášenlivostí či alergií. Jedná se zejména o bezlepkovou či bezlaktózovou dietu. Umožňují tak začlenění do školního stravování i těmto dětem.

 

Závěrem lze konstatovat, že školní stravování nabízí pestrou a plnohodnotnou stravu, která odpovídá nutričním potřebám příslušné věkové skupiny strávníků.

Autor: Jiřina Mačková, Lektor Zdraví do škol od A do Z